Vinstrup

Statisk kort
Statisk kort

Vinstrup er en mindre landsby, beliggende i et landskab præget af landbrugsdrift. Landsbyen har tidligere bestået af to parallelt beliggende gårdrækker, med en bred forte mel­lem sig. Denne struktur er i dag delvist udvisket pga. en omlægning af vejnettet, men gårdene ligger fortsat i disse to rækker.

Der ligger hele to tidligere skoler i Vinstrup. Den ene i byens sydlige del og den anden i en tæt bevoksning i den østlige del af bymidten.

Der er foretaget SAVE-registreringer i byen.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

Den gamle forskole i Vinstrup.

Læs mere om Vinstrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.