Vestrup

Statisk kort
Statisk kort

Vestrup er den mindste, men også den mest originale og velbevarede af De Nedre Byer øst for Randers. Samtlige af de seks oprindelige gårde, ligger stadig som komplette firlængede anlæg langs Nedre Vej. Byen er en udflytterby fra Albæk.

Den stejle skrænt overfor gårdene samt beplantningen på denne, er med til at skabe det unikke, veldefinerede gaderum foran gårdene. I byens østlige kant er der etableret en bebyggelse bestående af fire parcelhuse. Den lille bebyggelse ligger diskret i landskabet over gårdene.

Gårdenes lange lukkede facader på den ene side af Nedre Vej - skrænten på den anden.

Vestrup er udpeget til kulturmiljø og der er i 2006 lavet en bevarende og udførlig lokalplan, der på fin vis oplyser og værner om de unikke værdier Vestrup besidder. Lokalplanen blev udarbejdet få år efter at Skjødtgården, landsbyens dengang mest forfaldne gård, blev omdannet til almene boliger.

Skjødtgården

Ombygningen skete i et samarbejde mellem Randers Boligforening, Kulturarvstyrelsen og Realdania. Realiseringen af Skjødtgården som eksempelprojekt har medført at indbyggertallet næsten er fordoblet i Vestrup. Sammen med lokalplanen, der informerer om byens historie og vedligeholdelse af byens bygninger, har den givet Vestrup et markant løft, så den nu er en af Randers Kommunes mest originale og velholdte landsbyer.

Nedre Vejs meget veldefinerede forløb skabes delvist af beplantningen på skrænten nord for vejen. Engene friholdes for krat og beplantning.

Der er foretaget Save-registreringer i byen.

Læs mere om Vestrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.