Væth

Statisk kort
Statisk kort

Væth er en unik og uspoleret landsby med en originalitet, som ikke ses mange andre steder. Den ligger i et vidtstrakt landskab ovenfor Gudenådalen. Placeringen og forbindelsen med landskabet gør Væth rig på udsigter.

Udsigten over Gudenådalen fra Væths nordkant.

Med sine små snørklede grusveje, intakte gårde der afgrænser landsbyen og ikke mindst forten, der ligger i flot samspil med landskabet, har Væth ikke ændret sig meget gennem de sidste 200 år. Netop forten er bemærkelsesværdig, når man bevæger sig rundt i landsbyen, for både langs asfalterede veje og de små grusveje ses den oprindelige afgrænsning.

Gårdene er af stor betydning for Væth. De skaber rum og er umistelige i det samlede miljø, som Væth udgør.

Der er enkelte tomme grunde i Væth hvor der kan bygges.

Væth er en meget samlet og veldefineret landsby.

Der er fine kig fra byen ud i landskabet.

Den karaktergivende beplantning inde i byen er med til at binde byen sammen.

Vejstrukturen er meget original med flere grusveje og små stræder.

Karaktergivende beplantning.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Væth i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.