Værum

Statisk kort
Statisk kort

Værum ligger i en lang sænkning i landskabet ved en lille slugt. Landskabet omkring byen består af opdyrkede bløde bakker. Mod nord falder landskabet markant ned til Værum Bæk og Gudenåen.

Værum udgøres af en langstrakt struktur omkring Nør­gårdsvej. Kirken ligger markant på en lille høj midt i byen. I byens sydlige ende er der etableret flere mindre parcelhusområder.

Der er enkelte muligheder for huludfyldning i Værums nordlige del og et større område er udpeget øst for byen.

Værums langstrakte form og orientering omkring Nørgårdsvej er et karakteristisk træk.

Bebyggelse langs gadeforløbet Nørgårdsvej, placeres helt ud til gaden, for at styrke gadeforløbet.

Historiske skel og grænser mod landskabet bevares i videst muligt omfang, så landsbyens relation til land­skabet, forbliver stærk.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Værum i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har lavet en udviklingsplan for byen.

Nørgårdsvej 8.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.