Uggelhuse

Statisk kort
Statisk kort

Uggelhuse ligger på kanten af fjordengene med det mari­time forland og fjorden mod nord, samt bløde bakker med landbrugsjord mod syd. Landsbyen har således været en blanding af landbrugssamfund og fiskerby.

Uggelhuse har naturmæssige værdier og byder på et karakteristisk miljø med en blanding af landlig og maritim stemning. Historisk set har landsbyudviklingen forholdt sig til vejstrukturen og fjordlandskabet.

En del huse relaterer sig til fiskerkulturen og en del til landbrugserhvervet. Dertil kommer de fælles faciliteter som forsamlingshus og skole samt bygninger, der har tilknytning til jernbanen. I dag benyttes de fleste af disse bygninger til beboelse.

Uggelhuse er udpeget til kulturmiljø.

Byggemuligheder findes dels i form af enkelte huludfyldningsmuligheder, samt i den lokalplanlagte østlige del. (Koglevej)

Landsbyen er opstået omkring vejen og har udviklet sig langs denne. Strukturen er meget karakteristisk og sikrer bebyggelsens direkte kontakt til det åbne land, fordi husene kun ligger i én række.

Bebyggelsen definerer vejforløbet.

De dyrkede bakker bør også i fremtiden stå som en grøn baggrund for landsbyen, og Uggelhuse bør holde sig på fladen nedenfor bakkerne. Desuden bør man fastholde kig og sigt til fjorden og engene i relation til denne.

I bestræbelserne på at bevare landsbyens kvaliteter er der lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Uggelhuse i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.