Udbyneder

Statisk kort
Statisk kort

Udbyneder ligger, som navnet antyder, nedenfor en bakke. Landsbyen ligger ud til det vidtstrakte flade landskab mod øst. Udbyneder virker tæt, men fra byens kanter er der fine udsigter ud over det flade forhenværende stenalderhav.

Landsbyen er opstået som en uregelmæssig vejforteby om­kring Udbynedervej, der løber nord/syd gennem byen for foden af bakkeskråningen. Landsbyen var allerede i slutnin­gen af 1700-tallet en relativ stor landsby med omkring 30 gårde. Enkelte af disse er stadig at finde.

Stort set hele byen brændte i 1892, hvorfor Udbyneder ud­gøres af en mere homogen og ensartet bebyggelse, end det ses i andre gamle landsbyer.

Rødstensbebyggelse præger Udbyneder og giver byen en vis sammenhæng.

Læs mere om Udbyneder i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.