Udbydover

Statisk kort
Statisk kort

Udbyover ligger relativt højt i landskabet, omgivet af bølgende marker. Bebyggelsen ligger placeret omkring den gamle forte, et smukt grønt areal med et stort gadekær. Bebyggelsen orienterer sig ind mod gadekæret og definerer det omkringliggende rum klart og flot.

Landsbyens klare og meget velbevarede struktur gør sammen med de veldefinerede grænser, Udbyover til et unikt eksempel på en polygonal forteby, en landsby hvor dyrkningsfællesskabet har været afgørende for formen. Der findes kun fire polygonale fortebyer i Randers Kommune og Udbyover er uden sammenligning den mest karakteristiske.

En del af kvaliteten ligger i vejstrukturen. Gadeforløbene er originale og har ikke undergået væsentlige forandringer gennem de sidste 200 år.

Det er væsentligt at der opretholdes et ubebygget areal mellem Havndal og Udbyover.

Udtynding og ændringer i bebyggelsesstrukturen omkring forten vil føre til en svækkelse af byrummet.

Miljøet omkring forten er sårbart overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen.

Ved evt. fremtidig nedrivning af bebyggelsen på forten, Udbynedervej 2 og 6, kan det være en fordel for byens struktur, hvis der ikke opføres ny bebyggelse.

Om muligt bør bebyggelsen omkring forten styrkes med bebyggelse af Hamborgvej 1A.

Læs mere om Udbyover i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.