Tvede

Statisk kort
Statisk kort

Tvede er en langstrakt landsby beliggende i et detaljerigt, kuperet landskab. Mod øst afsluttes landsbyen af et nyere parcelhuskvarter, som ligger attraktivt på en bakke, men ikke er en del af landsbyens oprindelige struktur. Mod vest gennemskæres byen af Udbyhøjvej og her ligger kirken og den tidligere skole og kommunekontor. Neden for kirken, nord for den gamle bydel, løber Tvede Å, som sammen med Udbyhøjvej gennemskærer byen.

Tvede har fine landskabelige kvaliteter med mange markan­te bakker og slugter. Kirkens placering er fremtrædende og blandt de mest oplevelsesrige i Randers Kommune.

Den gamle landsbygade Bavnevej har flere steder hulvejska­rakter og fungerer stadig som den østlige bydels rygrad.

Tvedes bebyggelse er af meget blandet karakter. Lige fra store gårdanlæg over gamle landsbyhuse, til 1900-tals vil­laer og et missionshus. Derudover rummer den gamle skole og det gamle kommunekontor stor fortælleværdi om byens historie.

Store områder omkring Tvede, både i form af natur og kulturarv, er beskyttet og skal således friholdes for bebyggelse.

Tvedes bygningsmasse er for en stor dels vedkommende over 100 år gam­mel.

En del af Tvedes karakter gives af landskabet, som opleves stærkt fra den gennemgående Udbyhøjvej, hvor kirken og dennes placering er i fokus.

Denne fine oplevelse er sårbar overfor slørende beplantning.

Der er gennemført SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Tvede i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.