Torup

Statisk kort
Statisk kort

Det kuperede landskab i og omkring Torup er meget karak­teristisk og af stor værdi for landsbyen, der herigennem får et oplevelsesrigt forløb. Landsbyens bakkede terræn, formet af dalstrøget, der løber gennem byen sammen med den lille bæk, er et flot samlende træk. De flotte udsigter fra Torups højere beliggende dele, står i flot kontrast til den tætte stem­ning i bunden af dalen.

Torups struktur er meget original og vejenes forløb er stort set uændrede gennem 200 år.

Både veje og bygninger er flot placeret i terrænet.

De grønne arealer i Torup binder landsbyen sammen og trækker flere steder landskabet helt ind i byen. Arealerne er en blanding af mere eller mindre passede områder og natur­ligt henliggende arealer.

Græsarealet omkring gadekæret, ved kirken, kan med fordel passes, så det fremstår som en sammenbindende grøn flade i byen, f.eks. ved af området afgræsses af heste, får el. lign.

Evt. ny bebyggelse i slugterne bør placeres efter de historiske principper på stedet, dvs. lavt og ud til vejen.

Topografi, beplantning og bebyggelse spiller flot sammen i Torup.

Læs mere om Torup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.