Tørring

Statisk kort
Statisk kort

Tørring ligger højt i landskabet i en flad slugt nordvest for Randers Fjord. Hele vejen rundt om landsbyen er der agerjord og enge, og fra Tørrings østkant er der fint udsyn over landskabet til Randers Fjord.

Rygraden i landsbyen er Tørringvej, hvorom al bebyggelse samles i to parallelle rækker. En del af bebyggelsen udgøres stadig af gårde, som skaber nogle markante langsider i gade­rummet, selvom facaderækkerne ikke længere er komplette.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Tørring i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen

Tørringvej 37.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.