Tjærby

Statisk kort
Statisk kort

Tjærby er en af De Nedre Byer, der ligger ud til engene langs Randers Fjords nordside. Landskabet nord for Tjærby har et unikt tilførsforhold til landsbyen gennem en særpræget og næsten helt intakt digestruktur. Digerne tegner et karakteristisk billede og synliggør de gamle matrikelskel i landskabet.

Tjærby består dels af den klart definerede gårdbebyggelse syd for Tjærbyvej og dels af den spraglede småhusbebyggelse nord for denne. Gårdrækken er ikke så klart defineret som i Vestrup, men flere af gårdene er intakte og meget originale anlæg - nogen med springvand i gården. Bebyggelsen er karakteristisk.

Den sydlige del af Tjærby samt fjordlandskabet syd for landsbyen er udpeget til kulturmiljø.

Den selvgroede småhusstruktur rummer små bagveje og kig til haverne. Bebyggelsens skala og struktur står i skarp kontrast til gårdrækken syd for vejen.

Tjærby er en frit beliggende landsby, for hvilken det landskabelige opland er en vigtig forudsætning for oplevelsen af landsbyens miljø.

Gårdrækkens synlige sammenhæng med fjordlandskabet er sårbar overfor svækkelse pga. uorganiseret beplantning.

Tjærby bør bevares som fritliggende landsby.

Læs mere om Tjærby i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

Beplantning bør reguleres og tilpasses det byggede miljø, så gårdenes sammenhæng med fjordlandskabet tydeliggøres.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.