Tånum

Statisk kort
Statisk kort

Tånum ligger i et storbakket landskab, hvor bebyggelsen traditionelt er placeret efter terrænets kon­turer. Byens sydlige kant ligger ned til en markant slugt og et engdrag, som tilfører denne del af byen et meget landligt og idyllisk præg.

Tånum har ændret sig fra at være en landsby bestående af en krans af gårde med en bred forte i midten, til i dag at være en tæt bebygget struktur, med mange små veje og stræder. En del at gårdanlæggene er stadig at finde, men lig­ger ikke længere som solitære anlæg i bybilledet.

Det finmaskede vejnet er opstået af den gamle fortes åbne og forgrenede struktur og er med tiden blevet til mere skarpt definerede færdselsårer, hvor beplantning og bebyggelse sty­rer forløbene. Gl. Viborgvej er som kontrast meget trafikeret.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Tånum Bygade 23. Istandsat, bevaringsværdigt hus.

Tånum er i høj grad præget af Gl. Viborgvej, der skærer sig gennem byen fra øst til vest.

Læs mere om Tånum i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for Tånum.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.