Støvring

Statisk kort
Statisk kort

Støvring er en slynget vejby, hvis sydlige ende ligger på en bakke med udsyn over Randers Fjord mod øst. Landskabet er varieret med både marker, golfbane, skov og fjorden. Øverst i byens i sydlige ende ligger kirken med frit udsyn stort set hele vejen rundt. I landskabet omkring Støvring ses i øvrigt diger og hegn i karakteristisk stjerneform, der stam­mer fra udskiftningen i 1790.

Støvring er en langstrakt struktur omkring Kronjydevej og Lindbjergvej. Gårdene der tidligere flankerede gadeforløbet, er for de flestes vedkommende skiftet ud med byhuse. Et bystævne, en karakteristisk smedie, forsamlings­huset og en gammel skolebygning, fortæller historien om en tidligere aktiv landsby med et vist format. Foruden kirken er forsam­lingshuset fortsat aktivt, men de øvrige servicefunktioner er enten fraflyttet eller lukket.

Den gamle skole med mange fine detaljer.

Støvring har bevaret en fin struktur og mange af de, for en landsby, så karakteristiske bygninger er synlige i bybilledet.

Det er karakteristisk for den slyngede vejby, at bebyggelsen ligger i relation til vejen og er med til at definere gadeforløbet.

Den gamle smedie i Støvring.

En del af Støvrings bygningsmasse er af ældre dato.

Støvrings sydlige og nordlige kant bør fastholdes, så landskabet fortsat trænger ind til byen, og udsynet mellem gårdene og husene bevares.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Støvring i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har lavet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.