Sdr. Borup

Statisk kort
Statisk kort

Sønder Borup ligger i et vidtstrakt landskab, der omkring landsbyen er udpeget til fremtidig byvækst. Sønder Borup påvirkes kraftigt af industriudviklingen omkring landsby­en.

Sønder Borup har flere velbevarede træk som f.eks. gårdenes placering og gadekæret, som er et gammelt fælles vandings­hul.

Sønder Borups placering gør, at den i fremtiden vil undergå yderligere forandringer som følge af byudviklin­gen omkring landsbyen.

Læs mere om Sønder Borup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.