Nørbæk

Statisk kort
Statisk kort

Landskabet omkring Nørbæk er næsten fladt, og nord og øst for byen strækker de store mosearealer omkring Skals Å sig ud i horisonten.

Nørbæk er oprindelig en forte-klyngeby, hvilket stadig kan ses i bybilledet, hvor de få tilbageværende gårde fortsat lig­ger samlet i par eller grupper. Tidligere var forten et åbent eng- og køreareal og havde ikke som i dag, definerede veje med fast belægning og beplantning og bebyggelse langs siderne. Dette gælder særligt langs Fårupvej, hvor en lang række tæt­liggende by- og småhuse definerer vejens forløb. Dette forløb er meget karaktergivende for Nørbæk.

Nørbæk Efter­skole ligger i byens nordlige kant. Skolen har en karakteristisk hovedbygning samt flere sidefløje, der er bygget til gennem tiden. Skolen er et stort og karakteristisk anlæg med en fin beplantning omkring.

De tilbageværende gårde i Nørbæk er næsten alle omkranset at store grønne arealer.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Nørbæk i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan kun for Nørbæk, men er en del af udviklingsplanen for Fårup og omegn. Se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.