Munkdrup

Statisk kort
Statisk kort

Munkdrup ligger fint på et plateau vest for Brusgård Møl­lebæk, med udsigt mod nord til Paderup by og Paderup Mose.

Flere af hovedbygningerne til de gamle gårde er bevarings­værdige og den gamle skole er vurderet til at være af høj bevaringsværdi.

Den gamle skole i Munkdrup.

Munkdrup ligger i Randers syd, hvor der er udlagt nye bligområder. syd for Munkdrup ligger Ringvej syd.

Læs mere om planerne for byudvikling her: Bydelsbeskrivelse for Paderup og sydbyen.

Naturen og landskabet omkring Munkdrup med Paderup Mose og Brusgård Møllebæks udspring herfra, har stor rekreativ værdi. Flere steder er der flotte kig ud over landskabet og landsbyens sammenhæng med det åbne land, er en bærende kvalitet, som der bør værnes om ved fremtidig byvækst.

Et kig ud af Munkdrup til Paderup over Paderup Mose.

Grundet landsbyernes begrænsede størrelse bør det over­vejes nøje, hvorvidt gårdanlæg kan nedrives uden genopførelse, da dette vil svække landsbyernes struktur betydeligt. I forbindelse med byudviklingen i området til Munkdrup, er det sikret at Munkdrup fastholders som særskilt landsby, men på sigt vil landsbyen skulle overføres til byzone. Dette vil skulle ske ved lokalplanlægning.

Læs mere om Munkdrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.