Mejlby

Statisk kort
Statisk kort

Landsbyens gamle centrum ligger i en slugt lige nord for en blød bakke. I slugten ligger hovedgaden, Hørgaden. Øst for byen det knudrede bakkeparti Guldbjerg Høj, bevokset med skov.

Nord for landsbyen rejser sig en græsklædt skråning, der danner baggrund for bebyggelsen nord for Hørgaden og fra byens sydlige rand, er der udsigt over de åbne vidder.

Mejlby består i dag hovedsageligt af et stort parcelhusområ­de, beliggende mellem den gamle landsby og Hadsundvej.

Den gamle landsbymidte fremstår meget spredt, med langt mellem husene og der er ikke noget klart defineret ga­deforløb længere.

Der er gennemført en SAVE-registrering i byen.

Læs mere om Mejlby i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.