Lindbjerg

Statisk kort
Statisk kort

Lindbjerg er strukturelt velbevaret. Lindbjergs styrke er det meget rolige miljø og de åbne vidder i landskabet omkring den.

Beplantningen i Lindbjerg er ganske dominerende, og landsbyens kanter, herunder gårdenes relation til landskabet.

Lindbjerg opleves absolut som en grøn landsby.

Lindbjergs kanter bør friholdes for bebyggelse.

Der er gennemført SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Lindbjerg i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.