Lem

Statisk kort
Statisk kort

Lem ligger højt i landskabet og syd for byen er der udsigt mod Dronningborg og Randers Fjord. Landskabet skråner ned til Ris Møllebæk mod sydøst.

Randers-Hadsund-banen løb i perioden 1883-1969 vest om Lem, men har ikke medført markante forandringer for lands­byen. Lem har formået at fastholde sin struktur og sine rum­lige kvaliteter - særligt de to parallelle gårdrækker omkring Lemvej.

Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for Lem (lokalplan nr. 323-R), for at beskytte og værne om de værdier Lem besid­der, i den fremtidige udvikling.

Lemvej omsluttes af de flotte lukkede gårdfacader.

Der er sket en vis udvikling i landsbyen. Den nyere småhusbebyggelse om­kring gadekæret er i skala og materialer tilpasset landsbyen. Parcelhuskvartererne på byens vestkant har ikke markant indflydelse på oplevelsen af den gamle bydel.

Lem er udpeget til kulturmiljø på basis af dens unikke og velbevarede struktur og bebyggelse.

Den gamle forte bør friholdes for bebyggelse, så området omkring kirken og forsamlingshuset forbliver det naturlige centrum i Lem.

Læs mere om Lem i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

Forsamlingshuset ligger helt centralt i Lem.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.