Langkastrup

Statisk kort
Statisk kort

Langkastrup har en særlig spredt karakter, som er værd at værne om og styrke. Den oprindelige vejstruktur er intakt og understreges af bebyggelsen, når man bevæger sig rundt i landsbyen. En del rumskabende beplantning bidrager til at definere vejstrukturen.

Fra Langkastrup skråner landskabet ned mod Randers Fjord. Bebyggelsen i Langkastrup tager, med sin spredte karakter, fint hensyn til dette. Der er særligt flotte kig ud over Randers Fjord, fra nordkanten af byen.

Udsigt mod nord fra Langkastrup til Randers Fjord.

Der er byggemuligheder i Langkastrup i form af huludfyldning og et enkelt område til tæt-lavt byggeri syd for Hannebjergvej. Flere græsningsenge og friarealer i landsbymidten skal friholdes for bebyggelse for at bevare Langkastrups særlige åbne karakter.

En stor del af Langkastrups identitet ligger i de store uden­omsarealer til gårdene og husene.

Kigget mod Randers Fjord fra Langkastrup, er en stor kva­litet for byen. Særligt bebyggelsen på byens nordlige kant nyder godt af dette træk. Landskabet falder kun moderat mod fjorden, hvorfor der ikke skal meget til, for at der skær­mes for udsigten.

Der er spor tilbage i landskabet af tidligere tiders vejforløb. De kan evt. bevares som naturstier o. lign. da sporene er en vigtig del af det historiske kulturlandskab.

Der er SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Langkastrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.