Kousted

Statisk kort
Statisk kort

Kousted ligger i en blød slugt nord for Kousted Ådal, ikke langt fra hvor Skals Å og Kousted Å løber sammen. Nord­vest for byen ligger en markant bakkeø, og landskabet stiger kraftigt. Kousted har en karakteristisk trekantet form, som er givet af landskabets konturer.

Selve landsbyen bestod oprindeligt af en veldefineret gård­bebyggelse, der omkransede landsbyens forte. Med tiden er der blevet tyndet ud i gårdbebyggelsen og mindre byhu­se på forten tegner i dag i højere grad landsbyen. Byens nordlige spids tegnes stadig af gårdene og den østlige del er meget velbevaret med flere interessante bygninger. Her lig­ger Kousted Kirke med tilhørende kirkelade samt den meget fremtrædende Koustedgaard. I forlængelse af disse byggerier ligger landsbyens gamle skole og forsamlingshus samt et karakteristisk muret transformatortårn.

Et kig ud over Kousted hvor forsamlingshuset, skolen, et gammelt muret transformatortårn, Koustedgaard, kirken og kirkeladen ses.

Kousteds store engarealer inde i byen er en stor kvalitet.

Bygningsmassen i Kousted har, for en stor andels vedkom­mende, en del år på bagen.

Kousteds overordnede form og struktur bør bevares, så landsbyens historie fortsat er aflæselig i bybil­ledet.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Kousted i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.