Kondrup

Statisk kort
Statisk kort

Kondrup ligger i et forholdsvist fladt, opdyrket landskab. Fra kanterne af byen kigger man til alle sider ud over vidtstrakte marker.

Kondrup har en meget flot bebyggelsesstruktur og mange store firlængede gårdanlæg. Kondrups overordnede struktur er meget velbevaret og gårdene dan­ner et fint miljø mellem sig.

Kondrup er en velbevaret landsby med mange flotte gårdanlæg.

Vejnettet var tidligere domineret af en stor forte, men denne er med tiden blevet bebygget med småhuse eller inddraget til tekniske anlæg, private haver eller græsningsenge.

Der er etableret erhverv i to af gårdene i Kondrup.

Småhusene falder generelt fint ind i strukturen mellem gårdene og er med til at definere vejfor­løbene. Disse huse er, med deres historiske berettigelse, en vigtig del af landsbyens miljø.

De åbne haver og enge mellem gårdene er vigtige for ople­velsen af landsbyrummet mellem gårdene.

Læs mere om Kondrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.