Kærby

Statisk kort
Statisk kort

Kærby ligger i en markant slugt, der mod nord munder ud i Kastbjerg Ådal. Oprindeligt havde Kærby et stort, bredt for­teareal midt i landsbyen i bunden af slugten. Bebyggelsen breder sig helt fra bunden og op ad slugtens sider til toppen, hvor gårdene ligger ud til de åbne marker. Kærbys landska­belige beliggenhed har stor betydning for miljøet i byen, der er meget intimt, grundet de omsluttende skrænter.

Kærby Kirke ligger højt i landsbyens sydlige ende.

Også bygningsmassen bidrager til det fine miljø. Kærby er generelt godt tilpasset til landskabet, men ikke alle steder har man lagt ny bebyggelse hensigtsmæssigt i forhold til det stejle terræn.

Der er ikke mange af de gamle gårde tilbage på byens østkant og det er småhusbebyggelsen der er dominerende her.

I Kærby er miljøet, som i mange andre landsbyer, stærkt afhængig af husenes rumskabende kvaliteter. Forten er i dag sporadisk bebygget, og skal landsbyens sammenhæng bevares, bør ny bebyggelse i bunden af dalen placeres ud til vejene for at styrke både gadefor­løbene og det grønne areal omkring bækken.

Der er gennemført SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Kærby i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.