Jebjerg

Statisk kort
Statisk kort

Jebjerg ligger meget præcist i landskabet, på kanten af en bakke omkring den gennemgående og ret trafikerede Jebjergvej. Landskabet omkring landsbyen, særligt mod nordøst omkring Frisenvold, rummer betydelige herlighedsværdier, både landskabsmæssige og kulturhistoriske.

Alléerne slynger sig gennem landskabet omkring Frisenvold.

Jebjergs struktur med bebyggelse langs vejen er bevaret. Tilføjelsen af parcelhus­kvarteret Damvej/Damvænget i landsbyens østlige ende er sket relativt nænsomt, uden at det har konsekvenser for oplevelsen af den gamle hovedgade.

Jebjergs struktur gør, at stort set alle huse i landsbyen har direkte kontakt til det åbne land mod enten nord eller syd. Nogle steder markeres overgangen med en tynd hegnsbe­plantning og andre steder markeres overgangen slet ikke. Her glider haverne blot ud i landskabet.

Generelt fremstår bebyggelsen samlet. Undtagelsen er den lille husrække, lidt syd for byen langs Gyden. Denne lille husrække har dog faktisk eksisteret gennem de sidste 200 år.

Jebjergvej er belastet med en del trafik, der passerer med relativ høj fart. Derved kan Jebjergvej meget let få en negativ indvirkning på oplevelsen af landsbyen, hvilket ikke tjener den ellers fine landsby.

Gård-/husrækkernes direkte kontakt til det åbne land mod nord og syd er historisk betinget.

Der er foretaget SAVE-registreringer.

Læs mere om Jebjerg i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

Jebjergvej 48

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.