Hvidsten

Statisk kort
Statisk kort

Hvidsten ligger i et relativt fladt landskab omgivet af landbrugsjord. Den gamle landsby er fortsat et produktions­samfund, hvor byudvikling stort set ikke har fundet sted, hverken i industrialiseringsperioden i 1800-tallet eller i de vækstprægede 1960ere og 70ere. Tilbagegang i landbruget gennem de sidste årtier har ført til, at mange gårde er taget ud af drift og enkelte synes helt forladte. Gårdene og små­husene langs vejene tegner fortsat denne del af landsbyen.

Syd for landsbyen ligger en parcelhusenklave med omkring 30 husstande. Bebyggelsen er meget klar og skarpt afgræn­set af hække. Den karakteristiske feltstruktur ligger skåret ned i landskabet omkranset af hække mod markerne. Den­ne udstykning ligger i et stramt mønster og betjenes af en enkelt vej, Toftevænget. Tæt på denne bebyggelse ligger også Hvidsten Kro, det gamle mejeri (nu autoværksted) samt flere bebyggelser, der henvender sig til Mariagervej.

De to bydele er adskilt af et engdrag, hvilket skaber et ophold mellem de to forskelligartede bebyggelser. Man kan sige, at det er rart for beboelseskvarteret at komme på afstand af landbrugene, men det svækker også landsbyen, der ikke fremstår som en samlet enhed.

Hvidsten Kro er et kapitel for sig. Kroen er landskendt for at have været tilholdssted for friheds- og sabotørgruppen "Hvidstengruppen" under 2. Verdenskrig. Kroen er udpe­get til kulturmiljø og drives i dag som en kombination af museum og kro. Bygningerne er generelt godt vedligeholdt og enkelte har ud over kulturhistorisk også bygningsmæssig bevaringsværdi.

Hvidsten Kro

Den nyere del af Hvidsten har en bebyggelsesrække, der henvender sig ud mod Mariagervej. Denne facaderække er i høj grad byens ansigt udadtil.

Hvidsten Kro bør fastholdes som kulturmiljø og bør fortsat være den første bebyggelse, man møder øst for Mariagervej ved ankomst fra syd.

Den gamle landsby (gårdbebyggelsen) i Hvidsten, bør fastholde sin struktur, men være åben overfor transfor­mation og funktionstilpasning.

Den gamle smedie ligger i den gamle del af Hvidsten.

Det åbne engstrøg mellem de to bydele bør fastholdes, så den gamle landsby fortsat ligger alene omkring vejkrydset Mariagervej/Asfergvej.

Der er gennemført SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Hvidsten i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.