Hørning

Statisk kort
Statisk kort

Den gamle del af Hørning ligger relativt fladt omgivet af landbrugsjord. Med tiden er landsbyen udbygget mod nord­vest, op over bakken, hvor man har udsyn ud over det store plateau mod øst.

Hørnings karakteristiske boomerangform har eksisteret siden landsbyens grundlæggelse, og er blevet stadig mere karakteristisk med udbygningen mod nord. Vejstrukturen i den gamle, tætte bydel er meget original og intakt den dag i dag.

Hørning er en særdeles velholdt landsby, med flere små fine, karakteristiske miljøer. Et markant sted i landsbyen er plad­sen foran kirken og Den Hørningske Stiftelse. Her er i 2016 indrettet et nyt byrum med mulighed for ophold.

Dette område ligger på kanten af Hørning og er især synligt ved ankomst ad Præstedalsvej. Særlig karakteristisk er også Tjørnestien, der går bag om de små gårde fra byens centrale del.

Tjørnestien går bag om de gamle gårde i Hørnings centrale del.

Hørning har oplevet en tilflytning af nye indbygger, men der er stadig enkelte byggemuligheder i Hørning og udbygning kan ske dels som huludfyldning i den sydlige del af byen og egentlig nybyggeri i den nordlige del. Visse områder friholdes for bebyggelse for at sikre at landsbyens karakter fastholdes.

Den gamle del af landsbyen holder en helt klar struk­tur, der understreger landsbystemningen og byens historie. Nye udstykninger bør placeres så de historiske træk fortsat kan aflæses i by- og landskabsbilledet.

Læs mere om Hørning i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.