Helstrup

Statisk kort
Statisk kort

Helstrup ligger i et meget flot dallandskab, der præger landsbyens struktur og form. Landsbyen ligger flot i en karakteristisk forgrenet slugt. Oprindeligt var landsby­en tilpasset terrænet på en meget gennemført måde, hvor kirken, som den eneste bygning, lå højt hævet over resten af landsbyen. De nye parcelhusudstykninger har brudt med dette princip og er placeret på samme næs som kirken, i det højtliggende landskab.

Parcelhusenklaven præger dog ikke oplevelsen af den oprindelige landsby ret meget. Den lave beliggenhed betyder, at der i den gamle del af Helstrup, hersker en særlig intimitet. Generelt virker den gamle del af Helstrup meget velfungerende.

Helstrups vejstruktur er stort set intakt, på trods af mange gårdnedlæggelser langs Helstrupvej. Her ligger der nu byhu­se, som heldigvis fortsat definerer vejforløbet.

Der er få originale bygninger tilbage i Helstrup.

For at bevare Helstrups karakter er der udpeget et areal, der skal friholdes for bebyggelse i den nordlige del af landsbyen. Der findes enkelte byggemuligheder i byens sydlige del. Desuden kan der evt. etableres ny bebyggelse på de tidligere industrigrunde nord for Gl. Silkeborgvej.

Et kig ud over den gamle landsbymidte fra kirken.

Helstrup har en meget tydelig gammel bymidte, hvis afgræns­ning er bestemt af landskabstopografien i form af skrænterne. Helstrups placering på kanten af Elbækdalen gør, at der er fine kig fra landsbyen ud i landskabet.

Den naturlige, landskabelige afgrænsning af Helstrup bør respekteres ved fremtidig bebyggelse. Særligt bør den gamle bydel skånes for sporadisk randbebyggelse.

Læs mere om Helstrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.