Grensten

Statisk kort
Statisk kort

Grensten ligger i et fantastisk flot landskab på toppen af Gudenådalens nordlige skrænt. Fra landsbyen er der flere spektakulære vue ud over Gudenådalen. Dialogen med Væth på den modstående side af Gudenåda­len er et flot motiv.

Et kig ned over Gudenådalen nordøst for Grensten.

Grensten er en velbevaret landsby, hvor en del af den oprindelige struktur er intakt. Struk­turen og bebyggelsesmønsteret gør, at landsbyen fremstår meget original.

Landsbyens gamle forte er fortsat synlig, når man begiver sig rundt i landsbyen. Enkelte steder er den blevet bebyg­get med småhuse, som en naturlig del af landsbyens udvik­ling. De små huse er en del af landsbybilledet, der fremstår helstøbt med sin varierede bebyggelse.

Byvej 1 overfor kirken.

Stort set al bebyggelse og særligt de tilbageværende gårde, er af høj strukturel og rumlig betydning. Generelt udgør Grensten et flot landsbymil­jø, hvor det i dag er naturværdierne og de rekreative værdi­er, der gør byen attraktiv.

I dag fremstår landsbyen samlet, hvilket er et stærkt træk op mod det faldende landskab mod vest, syd og øst. Ny bebyggelse bør ikke placeres på landsbyens kanter, med mindre den er klart sammenhængende med landsbyen og klart afgrænset mod landskabet.

Læs mere om Grensten i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.