Gassum

Statisk kort
Statisk kort

Den lille sidedal til Kåtbæk tilfører den vestlige del af Gas­sum en fin landskabelig værdi og sætter gårdene i dialog med landskabet. Den østlige og nordlige del af Gassum lig­ger i et fladt landskab og er mere indadvendt. Denne del af byen er kommet til op gennem 1960erne og 70erne, hvor Gassum voksede til dobbelt størrelse.

Udviklingen har betydet, at landsbyens oprindelige struktur er svær at genkende. En del af de tidligere fælles forte-arealer er dog stadig synlige som grønne arealer mellem gårdene. De gennemgå­ende veje, Amtsvejen og Balgårdsvej, slynger sig også fortsat gennem byen nogenlunde originale i deres forløb.

Gassum har en DagligBrugs med tankstation, der ligger centralt overfor kirken. Her lå også det gamle forsamlingshus, som nu er nedrevet og erstattet med af Kultur- og Aktivitetshuset ved idrætspladsen.

En stor del af den gamle bebyggelse i Gassum er ombyg­get. Som eksempel kan nævnes den gamle skole, der nu er boliger. Der er enkelte gårde, som er relativt originale i deres fremtoning. Disse få tilbageværende gårde må siges at have kulturhistorisk betydning for landsbyen, ligesom brugsforeningen er identitetsbærende institution.

Det nordøstlige hjørne af parcelhusområdet er endnu ikke bebygget. (Vangen)Skulle der blive behov for yderligere areal, kan det evt. ske ved at inddrage området til fremtidig byvækst syd for Dyrbyvej og øst for Støberivej.

Området omkring kirken, købmanden og gården er landsbyens naturlige centrum, men indbyder ikke umiddelbart til ophold.

Et kig mod sydvest ad Balgårdsvej fra landsbyens gamle centrum.

Arealet omkring brugsen og kirken kan fungere som centralt mødested i byen. Dette forudsætter en tilpasning af det store asfaltareal.

Gårdmiljøet omkring Halekær i Gassums sydvestlige hjørne danner en fin naturlig afgrænsning af Gassum mod vest. Afgrænsningen er karakteristisk for landsbyen.

Læs mere om Gassum i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Gassums borgere (og omegn) har lavet deres egen udviklingsplan, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Landsbyregistreringen

Gassum og omegns udviklingsplan