Enslev

Statisk kort
Statisk kort

Enslev ligger i en dal og har en meget flot og velbevaret forte i midten af byen. Landsbyens bebyggelse, inklusiv kirken, ligger meget flot i dalen omkring denne forte. Mod øst er byen vokset op af dalen og er begyndt at brede sig på fladen over denne.

Enslevs gamle forte er et flot, originalt og bevaringsværdigt træk ved landsbyen. Forten er traditionel set et åbent stykke fællesjord, der samler byens aktiviteter.

Den gamle forte med shelters og frokostpavillon, samt forsamlingshuset i baggrunden.

Enslev er delvis afgrænset af slugten, den ligger i. Bebygges arealer på kanten af denne slugt, svækkes tydeligheden af landskabets former, og landsbyens placering vil ikke længe­re virke så stærk.

Fællesarealet i Enslevs midte, den gamle forte, bør friholdes for bebyggelse.

Eventuelle fremtidige udstykninger bør planlægges med udgangs­punkt i landskabets former, så den markante dal fortsat definerer byen.

Læs mere om Enslev i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.