Dyrby

Statisk kort
Statisk kort

Dyrby ligger i et let bakket landskab i slugten mellem to små moræneplateauer. Bebyggelsen følger fint landskabets formationer.

Landsby­ens tidligere meget centrale forte er ikke længere så synlig. Udstrækningen kan dog i nogen grad tydes i havelandskabet til gårdene. Gårdene har ikke skiftet beliggenhed gennem de sidste 200 år, hvilket giver Dyrby en høj grad af originalitet.

Grænsen mellem by og land i Dyrby.

Dyrby er sårbar overfor såvel udtynding i bebyggelses­strukturen som uhensigtsmæssig udformet og placeret ny bebyggelse.

Der er gennemført SAVE-registrering i lands­byen.

Læs mere om Dyrby i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.​​