Dalbyover

Statisk kort
Statisk kort

Dalbyover ligger på en blød bakke omgivet af landbrugsjord.

Dalbyover består egentlig af to byer. Dels den gamle lands­by og dels stationsbyen, som med tiden er vokset sammen langs Kronborgvej. De to bydele er meget forskellige. Den gamle landsby er organiseret omkring en gruppe gårde og landbrugsdriften. Mens stationsbyen defineres af jernba­nens tidligere forløb samt et retlinet vejnet. Mellem de to byer er der opstået et parcelhuskvarter og der er anlagt et stort område med boldbaner.

I landsbyen er gårdbebyggelsen øst for Møgelvangsvej skiftet ud med byhuse.

Stationsbymiljøet er delvist bevaret i sin struktur og det gamle baneforløb kan stadig ses i både byen og i landska­bet. Stationsbygningen rummer i dag beboelse. Landsbyens gamle mejeri, der lå meget centralt ved jernbanen, er nu et boligmiljø.

Stationsbyen med retlinede Kronborgvej og byhuse helt ud til fortorvet.

Der er en del synlige erhverv og servicefunktioner i Dalby­over. Bl.a. en lille købmand og Dalbyover Kro, som er med til at åbne byen udadtil.

Der er flere byggemuligheder i form af huludfyldning og en sammenhængende udstykning i den sydlige del.

Landskabet vest for kirken friholdes for bebyggelse.

Karakteristisk lille bebyggelse bag kirken.

Læs mere om Dalbyover i landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.