Dalbyneder

Statisk kort
Statisk kort

Dalbyneder ligger i bunden af en slugt ved et bredt engdrag. Landsbyen er opstået på sydsiden af dalen, men er vokset langs vejnettet mod hhv. nord, vest og sydøst. Vejstrukturen er med få undtagelser meget velbevaret. Kirken ligger højt på et næs, på landsbyens sydlige kant.

Byen forholder sig fortsat til landskabets markante konturer. Enkelte gårde i bymidten er udskiftet med småhusbebyggelse.

Der er et veldefinerede byrum mellem de tætliggende gårde og huse.

Dalbyneder har man­ge veldefinerede fine kig og veldefinerede byrum mellem de tætliggende gårde og huse.

Dalbyneder har store rumlige kvaliteter i kraft af sin place­ring i bunden af dalen og sin tætte bebyggelsesstruktur.

En tilpasset beplantning vil kunne understøtte gadeforløbene og være med til at definere landsbyens rum.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Dalbyneder i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.