Dagsvad

Statisk kort
Statisk kort

Dagsvad er navnet på vadestedet og senere broen over Elbæk. Landsbyklyngen Dagsvad er først opstået efter anden verdenskrig, omkring mejeriet. Tidligere havde bebyggelsen en del butikker, hvilket stadig kan ses på bebyggelsens udformning. I dag tjener bygningerne primært boligformål.

Byen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.