Blenstrup

Statisk kort
Statisk kort

Blenstrup ligger i det åbne land og består af spredt bebyggel­se langs vejene Munkebovej, Blenstrupvej og Krogagervej. Gårdene er det dominerende element i Blenstrup. Disse lig­ger tilbagetrukket fra vejene, og der er ingen bebyggelse, der definerer gaderum. Mange gårde i Blenstrup er ikke længere i drift og enkelte huse er revet ned.

Munkebovej 3.

Blenstrup har en spredt karakter der gør, at de enkelte gårdanlæg og huse træder frem. Sammenbindende og rumskabende beplantning kan medvirke, at landsbyen virker samlet trods den spredte bebyggelse.

Læs mere om Blendstrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.