Bjergby

Statisk kort
Statisk kort

Bjergby ligger højt og meget karakteristisk i landskabet, med udsigt mod syd og Kousted Å, løbende i et dalstrøg mod nord. Ople­velsen af byen karakteriseres ved den krans af gårde, der afslutter bebyggelsen hele vejen rundt.

Byen gennemskæres af Mariagervej, hvorfra man kan opleve gårdene, der for de flestes vedkommende ligger med hjør­net ud til vejen. Flere af gårdene er fortsat firlængede, men der er foretaget mange ombygninger. Bjergby forsamlings­hus ligger midt i byen, der ellers kun består af gårde og beboelseshuse.

Mariagervej 350 med sin lade ud mod Mariagervej danner langside i byrummet når man ankommer fra syd.

Beplantningen i Bjergby er meget karaktergivende for byen. Derfor er det også vigtig, at den fortsat indgår som rumska­bende element inde i landsbyen og afgrænsende element på kanten af landsbyen.

Læs mere om Bjergby i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.