Albæk

Statisk kort
Statisk kort

Albæk er den ældste og største af de Nedre Byer, der ligger langs Randers Fjords nordlige side. Landsbyen er placeret ved en slugt, hvori Albæk Møllebæk løber. Bækken er sand­synligvis grunden til, at landsbyen er placeret netop her.

Kirken er en af Kronjyllands ældste og ligger på et lille frem­spring midt i landsbyen. Kirken har oprindeligt ligget højt i forhold til den øvrige bebyggelse i Albæk. I dag ligger den fortsat centralt og synligt.

Albæks bebyggelsesstruktur er styret af landskabet og Nedre Vej, der løber for foden af dalskrænten. Bebyggelsen udgøres af flere firlængede gårdanlæg, samt byhuse, der er beliggende helt ud til vejen. På dalskrænten mod øst ligger der et større område med parcelhuse, der har en flot udsigt over fjord­landskabet mod syd.

I den centrale del af Albæk ligger gårdene fortsat helt ud til vejen.

Albæk har primært bredt sig mod vest frem til 1940 og si­den mod øst. Parcelhuskvartererne, på skrænten nedenfor Østrupvej, er placeret tilpas lavt i terrænet til, at udsigten fra Østrupvej er bevaret. Generelt er bebyggelsen godt tilpas­set landskabet.

Småhus-struk­turen omkring vejkrydset i midten af landsbyen er karakte­ristisk for landsbyen.

Albæk er i dag primært en boligby. Byggemuligheder i Albæk findes dels i den allerede udstykkede struktur, samt i byens sydøstlige del.

Læs mere om Albæk i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Albæks borgere har lavet en udviklingsplan i samarbejde med Østrup, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.