Øster Velling

Statisk kort
Statisk kort

Øster Velling ligger på toppen af en flad bakke. Byen er centrum i en fint bevaret stjerneudstykning, som kan ses i landskabet, hele vejen rundt om byen. Hegn og diger viser opdelingen af jordstykkerne i det vidtstrakte landskab.

Øster Velling er i sin struktur således nogenlunde original. Langt de fleste veje og tilbageværende gårde ligger, hvor de har lig­get gennem århundreder. Enkelte steder er den gamle forte stadig synlig langs vejene. Dog er langt størstedelen af de gamle fællesarealer i dag bebygget med småhuse.

Landskabet omkring Øster Velling består af marker, gennemskåret af gamle diger og hegn.

Bebyggelsen langs Gl. Silkeborgvej i byens vestlige ende, ligger helt ud til kørebanen og er udsat i forhold til vejen. En del af husene er ældre småhuse.

Øster Velling fremstår som en samlet og veldefineret bebyggelse, hvilket giver den en særlig styrke når den opleves fra oplandet.

Der er lavet SAVE-registrering i byen.

Læs mere om Øster Velling i Landsbyregistreringen se link i boks.

Øster Vellings borgere har lavet en udviklingsplan, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.