Ølst

Statisk kort
Statisk kort

Landskabet omkring Ølst er præget af de høje Ølst Bakker, Trustrup Bakker og Alling Ådals forløb mellem disse. Bakkerne giver mulighed for flot­te kig, både fra byen og ud i landskabet, men også omvendt, ind mod Ølst. Landskabet stiger kraftigt på begge sider af landsbyen og lukker sig omkring Ølst og gør miljøet i byen nært og intimt.

Gaderummet defineres af bebyggelsen, samt mange hække og anden beplantning. Denne definering gennem beplantning står i kontrast til for­tidens udflydende gaderum, som ofte bestod af kørearealer, der gik helt op til gårdenes og husenes facader.

Ølst havde tidligere to forte-dannelser i hhv. den nordlige og sydlige del af byen. Den nordlige fortes udstrækning er sta­dig nogenlunde synlig, mens den sydlige nu er indsnævret til en vej med hække omkring.

Enkelte veje er enten slettet eller udbygget og særligt Gl. Århusvej er dominerende og skærer sig forbi den vestlige del af byen.

Sammenhængen med land­skabet i dalen og Trustrup Bakker er vigtig for byen.

Udsigt over Ølst fra Trustrup Bakker.

Det anbefales at man ved evt. nyudstykning i Ølst ikke lader byen vokse op mod Trustrup Bakker, da dette vil svække Ølsts fine relation til dette landskab.

Læs mere om Ølst i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne i Ølst har ikke lavet en udviklingsplan.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.