Spentrup

Statisk kort
Statisk kort

Oprindelse og struktur

Spentrup består af en oprindelig landsby med kirken som centrum og en stationsby på den nedlagte jernbane fra Randers til Hadsund. Kirkebyen og stationsbyen har i mange år fremstået som én samlet by. Der er siden 1970'erne sket en udbygning af Spentrup med boliger i form af rækkehuse og parcelhuse, så byen nu fungerer som en boligby i Randers opland.

Langs Stationsvej findes en del karakteristisk bebyggelse - her det gamle missionshus.

Spentrup Kirke er det tydeligste element i den oprindelige landsby. Den ligger i det nordvestlige hjørne af Spentrup ud mod landskabet. Arealerne omkring kirken bør friholdes for bebyggelse, så denne fortsat er synlig fra oplandet.

Omkring Spentrup Kirke er der flere historisk vigtige bygninger. Det er bl.a. den gamle præstegård og Malvinas Hus, hvor St. St. Blichers yngste datter boede. Huset er i dag indrettet til mindestue for Blicher. Desuden findes et atelier samt et udlejningslokale. Bygningerne danner et fint kulturmiljø, der er særdeles værdifuldt for byen.

Landskab

Spentrup ligger i et meget fladt landskab. Spentrup-Hastrup Bæk løber i et mindre dalstrøg, der slår et meget fint slag ind omkring Spentrup Kirke. Kirken ligger flot ud mod det åbne faldende landskab ned mod slaget. Syd for Spentrup løber Kousted Å og Køllebæk i to mindre strøg. De tre dalstrøg indrammer tilsammen det hævede plateau, som Spentrup ligger på.

Det åbne strøg mellem Spentrup og Jennum bevares.

Spentrup i dag

Spentrup er centerby og kommunens største bysamfund uden for Randers med 2.438 indbyggere i 2016. Spentrup har en afgrænset bymidte til detailhandel. Spentrups størrelse betyder, der er et fornuftigt udvalg af detailhandel, service og erhverv og har blandt andet en af Randers Kommunes største skoler, en ungdomsklub og en idrætshal.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.