Langå

Statisk kort
Statisk kort

Oprindelse og struktur

Langå kan spores langt tilbage i tiden, og byens først kendte navn fra 1345 er Langhgu. Landsbyen Langå fik med anlæggelsen af den første del af den jyske længdebane, strækningen Århus-Randers, i 1862 en broderby, stationsbyen Langå, omkring 1 km sydøst for landsbyen. I en lang årrække havde stationsbyens tilstede­værelse ingen indflydelse på landsbyens miljø, men omkring 1930 når de to bebyggelser hinanden, og bebyggelsen begynder at indtage de nære marker omkring landsbyen.

Byudviklingen er sket med afsæt i stationsbyen. Byen har bredt sig mod både øst, vest og nord. Langå er en meget sammensat by, hvor de forskellige histo­riske epoker kan aflæses i strukturen og i arkitekturen. Den gamle landsby ligger på toppen af bakken, stationsbyen for foden af den, og erhvervsområderne nord for stationsbyen. Rundt om disse karakteristiske strukturer ligger parcelhuskvartererne.

Stationsbykarakteren kan stadig ses i Langå.

Landskab og natur i Langå

Langå har en unik, naturskøn beliggenhed ved Gudenå, som giver mulighed for rekreation i umiddelbar nærhed af byen. Langå er omgivet af stejle dalsider, som er dækket af skov ned mod Gudenå. Langås placering i det kuperede landskab giver byen karakter og identitet, og det er tydeligt, at Gudenå-landskabet har stor betydning for byen.

I det flade landskab mod øst, umiddelbart op til Gudenå, er der eng- og skovarealer, hvor den mindre Egeskov og de lidt større Nørskov og Løjstrupskov dikterer landskabets udtryk. Desuden er der rig mulighed for fiskeri i Gudenåen, hvilket er en stor attraktion både for lokalbefolkningen og turister.

Langå ligger i et flot og markant landskab, præget af Gude­nådalen. Byen bør udvikle sig med respekt for landskabet og naturværdierne. Kontakten mellem byen og landskabet er unik og sårbar, særligt i byens østlige og sydlige del.

Langå i dag

I dag tilfører Langå Station ikke længere byen det samme liv og den samme handelsaktivitet som tidligere. Det betyder, at hovedgaden skal tilpasses den mindre handelsaktivitet og finde en ny form. Denne omstillingsproces er i fuld gang i form af et områdefornyelsesprogram i Langå med stor inddragelse af byens borgere.

Langå er Randers Kommunes tredjestørste by med 2.869 indbyg­gere i 2016 og har status som én af kommunens centerbyer. Byen byder på tilbud i form af kontorer, handel, institutioner og uddannelse. Byens handelsliv foregår primært i området omkring Bredgade, hvor der findes et udvalg af butikker med detailhandel og bank, som dækker nærområdets behov for indkøb. Der gennemføres et byfornyelsesforsøg om Bredgadens fremtidige rolle som handelsgade.

Langå tilbyder serviceydelser som daginstitutioner, ældrecenter og idrætscenter. Desuden indeholder Langå Skole årgangene 0. til 9. klassetrin samt ungdomsskole. Langå har efter kommunesammenlægningen fået et kulturhus, som er indrettet i gamle Langå Kommunes rådhus, hvor byens bibliotek også befinder sig.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.