Velkommen til Randers Kommuneplan 2017

Planlægning handler om, hvor der må bygges, og hvad der må bygges. Det handler om transportsystemet i hele Randers Kommune og i de enkelte byer og byområder. Og det handler om at beskytte og udvikle kvaliteterne i byerne, i landskaberne og i naturen. Planlægning i Randers Kommune bygger på nytænkning, lydhørhed, faglighed og en konstant afvejning af interesser for herved at opnå de bedst mulige vilkår for bæredygtig vækst og udvikling i kommunen.

For kommunen er i vækst; Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er en af de kommuner i landet, der har den største procentvise befolkningstilvækst. Virksomheder flytter til og udvider, der bliver bygget, folk uddanner sig og slår sig ned. Det giver behov for nye erhvervs- og boligområder og stiller krav til infrastruktur, forsyning, den offentlige service og ikke mindst til kulturlivet, bymidterne, de rekreative muligheder og grønne områder.

Randers Byråds Vision 2021 og Planstrategi 2014 har været retningsgivende for arbejdet. Kommuneplanen samler visionerne og de strategiske mål for fremtidens Randers Kommune og er et vigtigt udgangspunkt for nye strategiske overvejelser for kommunens udvikling. Kommuneplanen er herudover et vigtigt administrationsgrundlag for en effektiv og velfunderet sagsbehandling.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj 2017.