Rammer for lokalplanlægning / Generelle rammer / Veje og parkering / Kort parkeringsnorm midtby

Midtbyen i forhold til parkeringsnorm

På kort ses afgrænsningen af midtbyen i forhold til parkeringsnormen. Kommuneplanrammerne kan tændes ved at trykke på signatur.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk