Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 4.03.E.3

Rammeområde 4.03.E.3 - Fårup Beton

Plannummer
4.03.E.3

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Erhvervsområde til industri- og lagervirksomhed.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Specifik anvendelse

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-5.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk