Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 4.00.L.1

Rammeområde 4.00.L.1 - Landbrugsområde, Tånum sydvest

Plannummer
4.00.L.1

Generel anvendelse
Landområde

Områdets anvendelse
Landbrugsareal med særlige rekreative interesser. Området skal så vidt muligt forblive i landbrugsmæssig drift om dyrkningsareal eller som græsningsareal, eller henligge udyrket med den naturlige beplantning som skov/krat/mose.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk