Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 3.01.T.3

Rammeområde 3.01.T.3 - Solvarmeanlæg Langå

Plannummer
3.01.T.3

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 15 m.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk