Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 3.01.R.8

Rammeområde 3.01.R.8 - Væthvej

Plannummer
3.01.R.8

Generel anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsens omfang og udformning
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk