Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 2.00.T.3

Rammeområde 2.00.T.3 - Kraftvarmeværk

Plannummer
2.00.T.3

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Områdets anvendelse
Tekniske formål, miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller mv.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Specifik anvendelse

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk