Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.08.L.6

Rammeområde 1.08.L.6 - Tjærbyvej

Plannummer
1.08.L.6

Generel anvendelse
Landområde

Områdets anvendelse
Naturområde. Området forudsættes taget ud af omdrift. De arealer, der er naturligt egnede til det, kan dog anvendes til ekstensiv landbrugsmæssig drift f.eks. som græsningsareal.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Specifik anvendelse

Bebyggelsens omfang og udformning
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk