Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.R.13

Rammeområde 1.02.R.13 - Fabersvej

Plannummer
1.02.R.13

Generel anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsens omfang og udformning
I området kan der opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk